Projekt „Nie słyszę, ale jestem taki sam II”

Szanowni Rodzice,

nasze szkolenia dla nauczycieli i jedno szkolenie dla rodziców zrealizowane zostanie przy wspaciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospawnych.  Szkolenia realizowane są w ramach projektu "Nie słyszę, ale jestem taki sam II" w okresie 5.10.2020-29.12.2020

Planowane na ten moment terminy:

– dla nauczycieli szkół 17.10.2020 r. (sobota) i 7.11.2020 r. (sobota)

– dla nauczycieli przedszkoli  21.11.2020 r. (sobota) i 12.12.2020 r. (sobota)

Wszystkie szkolenia zaplanowane zostały z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego!

logo_NIE_MA_BARIERlogotyp_UMWD_nowyPFRON_wersja_podstawowa_RGB-01