Projekt „Nie słyszę, ale jestem taki sam”

  logo_NIE_MA_BARIER   UMWD_mały

Projekt  „Nie słyszę, ale jestem taki sam”  dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego został zakończony 31 grudnia 2019 r.

W ramach działań projektowych podczas trzymiesięcznego okresu realizacji 119 nauczycieli szkół i przedszkoli skorzystało ze szkoleń.

Wspomniane grupy uczestników wzięły udział odpowiednio w dwóch szkoleniowych radach pedagogicznych realizowanych w Głogowie oraz w Jeleniej Górze oraz w dwóch szkoleniach na terenie Ośrodka ORaToR adresowanych do nauczycieli przedszkoli i szkół.

Dzięki tym działaniom poszerzamy wiedzę nauczycieli na temat pracy zarówno tej edukacyjnej, ale również wychowawczej z dziećmi z wadą słuchu, wiedzę dotyczącą wczesnej interwencji terapeutycznej oraz samej terapii metodą AVT (audytywno-werbalną). Kolejne tego typu działania planujemy na drugą połowę 2020 r. 

 

Grass