Projekt „Chcę mówić!”

Dziś, w dniu 31 marca kończymy projekt "Chcę mówić!", który realizujemy od kwietnia 2018 r. dzięki dofinansowaniu PFRON.

Wsparcie w ramach projektu przez cały okres jego trwania uzyskało 123 naszych podopiecznych.

Wszystkie formy wsparcia od terapii indywidualnej, poprzez trening grupowy i terapię pedagogiczną, SI czy zrealizowane dwie edycje Szkoły Letniej częściowo odbywały się właśnie w ramach projektu.

Ostatni rok projektu realizowany w warunkach pandemii nie pozwolił nam na pełne wykorzystanie dotacji PFRON, mamy nadzieję, że nadchodzący nowy projekt "MOWA TO WOLNOŚĆ", do którego wkrótce będziemy podpisywali umowę dotacyjną, przebiegać będzie już bez takich zawirowań.

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01