Preambuła

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków  naszego Stowarzyszenia  metodą on- line, na platformie Zoom. Celem tego spotkania jest przeprowadzenia głosowania nad sprawozdaniem za 2019 rok.

Bardzo proszę o poważne potraktowanie tej sprawy. Z powodu reżimu sanitarnego zrezygnowaliśmy z Walnego Zebrania w siedzibie Stowarzyszenia.

Brak zatwierdzenia sprawozdania do 30.09.2020 może skutkować odebraniem statusu OPP.

Wrocław,   15.09.2020                                                       Lidia Lempart