Zawiadomienie WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że
27.01.2018 r. o godzinie 10:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ORaToR w siedzibie Stowarzyszenia, we Wrocławiu, przy ul .H. Kołłątaja 32/9 . Celem Walnego Zebrania jest podjęcie uchwał dot zmian w Statucie Stowarzyszenia ORaToR oraz przekazanie informacji na temat kontroli wydatkowania darowizny 1% pozyskanej w 2016 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Wybór Przewodniczącego obrad
3. Powołanie komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie informacji od Przewodniczącego obrad w sprawie zdolności Walnego
    Zebrania do głosowania.
5. Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie bieżącej działalności Stowarzyszenia,m.in.: szkolenia dla nauczycieli, obniżenie dotacji PFRON w latach 2015-2017.
6. Przyjęcie uchwał podjętych przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu. 27.11.2017r. przez głosowanie:
– uchwała o działalności odpłatnej i nieodpłatnej Stowarzyszenia-zmiana Statutu.
– uchwała o powrocie do stawki 20 % na cele statutowe Stowarzyszenia z zasobów 1 %. Podanie wyników głosowania przez członków komisji skrutacyjnej

7. Sprawy różne : turnus rehabilitacyjny i Letnia Szkoła 2018r. Przyjmowanie
    dorosłych absolwentów ORaToRa w poczet członków Stowarzyszenia.
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie Zebrania.

W imieniu Zarządu

Lidia Lempart

Grass

WAŻNE! Zmiana numeru konta bankowego

 

 

Szanowni Państwo!

od dnia 1.12.2017 r.

 

następuje zmiana bieżącego numeru konta  bankowego Stowarzyszenia

na:

 72 2490 0005 0000 4600 1600 4033

Alior Bank 

Grass

Warsztaty szkoleniowe „Jak dobrze pójść do szkoły?”

Szanowni Państwo,

zapraszamy na warsztaty szkoleniow „Jak dobrze pójść do szkoły?”,

które odbędą się 7 grudnia 2017 roku, w godz. 13.00- 17.30, w siedzibie ORaToRa we Wrocławiu.

Warsztaty będzie prowadziła terapeutka mowy i nauczycielka nauczania początkowego, pani Jadwiga Babij.

Zapraszamy również rodziców, których dzieci właśnie poszły do szkoły i pojawiły się pytania lub niepokoje.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Stowarzyszenie ORaToR pozyskało na ten cel dofinansowanie od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach projektu " Więcej wiemy – lepiej pomagamy".

Bardzo proszę o telefoniczne potwierdzenie udziału ze względu na konieczność przygotowania przerwy kawowej

71/372 47 70 lub 553- 388-829

Pozdrawiam serdecznie,

 

Lidia Lempart

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

 

Harmonogram zajęć grupowych na listopad 2017

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z HARMONOGRAMEM ZAJĘĆ GRUPOWYCH W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2017 R.

Harmonogram_Listopad 2017

POZDRAWIAMY ZESPÓŁ ORATORA

Grass

Słyszę – rozumiem – mówię!

Nasz projekt "Słyszę – rozmumiem – mówię!", dofinansowany przez Fundację PZU powoli dobiega końca.

Jeszcze przez dwa miesiące realizujemy działania w ramach tego projektu w formie:

– indywidualnej terapii słuchu i mowy,

– treningu grupowego

Działaniami projektu objmujemy w sumie 90 osób korzystających z rehabilitacji w ORaToRze.

logo-fundacja_duze_podstawowe_poziomprawa_rgb

Grass