Składki członkowskie dla Absolwentów ORaToRa

Szanowni Absolwenci ORaToRa,

osoby, które ukończyły 18 lat (Absolwenci ORaToRa) i nadal korzystają ze wsparcia Stowarzyszenia, bądź z 1% proszone są, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 27.01.2018 r., o pilną aktualizację członkowstwa w Stowarzyszeniu i uregulowanie składek w wysokości 5 zł (za miesiąc), licząc od dnia 01.02.2018 r. 

W przypadku osób korzystających z 1% prosimy dodatkowo o przesłanie kopii (np. w  formie scanu) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na adres biura Stowarzszenia: biuro@orator.org.pl

Z góry dziękuję,

Prezes Stowarzyszenia ORaToR

Lidia Lempart

Grass

 

 

Nowy projekt dofinansowany przez PFRON

"Chcę mówić!" to nowy projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych (PFRON), który ruszył z dniem 1 kwietnia 2018 r. 

Poprzednie działania w ramach projektu "Akademia Mowy ORaToRa" zakończyliśmy 31 marca 2018 r. 

Nowy projekt rozpisany jest na 3 lata i obejmuje swoimi działaniami 130 dzieci z głęboką wadą słuchu w wieku od urodzenia do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosparwności, które będą rehabilitowane na terenie ośrodka ORaToR.

Celem projektu jest  zwiększenie samodzielności dzieci poprzez rehabilitację słuchu i mowy metodą audytywno-werbalną.

Formy rehabilitacji prowadzne przez Ośrodek zaplanowane w projekcie:

– Indywidualna terapia słuchu i mowy;

– Grupowy trening słuchowy;

– Grupowa terapia pedagogiczna;

– Logorytmika;

– Integracja sensoryczna;

– Choreoterapia; 

– Letnia Szkoła Języka Polskiego.

Z zaplanowanych 130 beneficjentów ostatecznych korzystających z działań projektowych  max 60 % mogą stanowić mieszkańcy Dolnego Śląska, pozostałe miejsca przewdziane są dla mieszkańców województw: wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego i pomorskiego.

 

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

 

Grass

Przekaż swój 1%

Szanowni Państwo,

i znów rozliczamy PITy :-) i jak co roku przypominamy o 1%!

My oczywiście zwracamy się z olbrzymią prośbą o przekazywanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia ORaToR, by móc w dalszym ciągu prowadzić rehabilitację słuchu i mowy dzieci niesłyszących.


Wystarczy wpisać nasz numer KRS: 0000160724                           baner250x250

Jeżeli już zbieracie Państwo na inny cel lub na swoje Dzieci – przekażcie informację o ORaToRze w gronie znajomych lub rodziny. To nic nie kosztuje!
Mały gest wiele może zdziałać :) 

Przypominamy również, że można rozliczyć swojego PITa na naszej stronie za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Wystarczy wejść w zakładkę "Chcę pomóc" -> "1%". Tam znajdziecie Państwo link do rozliczenia deklaracji oraz inne sposoby wspierania ORaToRa. Zachęcamy do rozpowszechniania tej informacji.

Serdecznie dziękujemy!

Grass

Zawiadomienie WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że
27.01.2018 r. o godzinie 10:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ORaToR w siedzibie Stowarzyszenia, we Wrocławiu, przy ul .H. Kołłątaja 32/9 . Celem Walnego Zebrania jest podjęcie uchwał dot zmian w Statucie Stowarzyszenia ORaToR oraz przekazanie informacji na temat kontroli wydatkowania darowizny 1% pozyskanej w 2016 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Wybór Przewodniczącego obrad
3. Powołanie komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie informacji od Przewodniczącego obrad w sprawie zdolności Walnego
    Zebrania do głosowania.
5. Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie bieżącej działalności Stowarzyszenia,m.in.: szkolenia dla nauczycieli, obniżenie dotacji PFRON w latach 2015-2017.
6. Przyjęcie uchwał podjętych przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu. 27.11.2017r. przez głosowanie:
– uchwała o działalności odpłatnej i nieodpłatnej Stowarzyszenia-zmiana Statutu.
– uchwała o powrocie do stawki 20 % na cele statutowe Stowarzyszenia z zasobów 1 %. Podanie wyników głosowania przez członków komisji skrutacyjnej

7. Sprawy różne : turnus rehabilitacyjny i Letnia Szkoła 2018r. Przyjmowanie
    dorosłych absolwentów ORaToRa w poczet członków Stowarzyszenia.
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie Zebrania.

W imieniu Zarządu

Lidia Lempart

Grass

WAŻNE! Zmiana numeru konta bankowego

 

 

Szanowni Państwo!

od dnia 1.12.2017 r.

 

następuje zmiana bieżącego numeru konta  bankowego Stowarzyszenia

na:

 72 2490 0005 0000 4600 1600 4033

Alior Bank 

Grass