Zmiana terminu zajęć pedagogicznych w listopadzie

Szanowni Państwo,

Nastąpiła zmiana terminu zajęć pedagogicznych prowadzonych przez panią Beatę Wielebińską.

W miesiącu listopadzie w poniedziałki spotykamy się w dniu 05.11. o godz.15:30

oraz 19.11. o godz 15:30.

Uaktualnione daty znajdują się również w listopadowym harmonogramie.

Grass

XIV Forum Integracyjne- ZAPROSZENIE

XIV Forum_ZAPROSZENIE_MAIL

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli szkół i przedszkoli

Drodzy Rodzice,

dnia 27.10.2018 r. (sobota) w Stowarzyszeniu ORaToR odbędzie się szkolenie dla nauczycieli ze szkół, do których uczęszczają dzieci rehabilitowane w ORaToRze. Tytuł szkolenia: „Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej”, 

zaś dnia 17.11.2018 r. (sobota) będzie miało miejsce szkolenie dla nauczycieli przedszkoli, do których uczęszczają nasze dzieci. Tytuł szkolenia: „Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym”.

Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycieli (maksymalnie 3 osoby z placówki) w sekretariacie Stowarzyszenia w formie PISEMNEJ (mailowo: biuro@orator.org.pl  ). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dyrektora szkoły/przedszkola , imiona i nazwiska zapraszanych nauczycieli, pełny adres i numer telefonu szkoły/przedszkola oraz imię i nazwisko dziecka, które do niej uczęszcza.

Warsztaty szkoleniowe są częścią projektu „Więcej wiemy – lepiej pomagamy II” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), udział w nich jest bezpłatny.

Proszę potraktować sprawę jako bardzo pilną, ponieważ planujemy wysyłanie zaproszeń do wskazanych szkół/przedszkoli drogą pocztową.

Zgłoszenia nauczycieli szkolnych przyjmujemy do dnia 1.10.2018 r.

Zgłoszenia nauczycieli przedszkolnych do dnia 19.10.2018 r.

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Grass

Portal SOW

W imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pragniemy poinformować, że wystartował portal SOW, który posłuży osobom niepełnosprawnym do zdobywania wiedzy w zakresie m.in. pozyskiwania środków z PFRON.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: Portal SOW PFRON

SOW_2SOW_1SOW

Grass

Warsztaty dla rodziców małych dzieci początkujących w terapii.

Szanowni Państwo,

Informuję, że dnia 12.09.2018 r. (środa) o 14:00 rozpoczną się warsztaty szkoleniowe dla rodziców małych dzieci. Udział w warsztatach jest nieodłączną częścią programu terapii dziecka i rodziny.  Bardzo proszę oboje rodziców o udział w warsztatach.

W sytuacji, kiedy opiekę nad dzieckiem sprawują osoby trzecie (babcia, opiekunka), mogą one również uczestniczyć w warsztatach!

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Warsztaty szkoleniowe  zostały dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach projektu " Więcej wiemy – lepiej pomagamy II"

Prosimy o pilne telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału  w sekretariacie od dnia 3 września

Tel. 71 372 49 70   lub tel. kom. 533 388 829

mail: biuro@orator.org.pl

Lidia Lempart

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01