Letnia Szkoła Języka Polskiego i Rozwoju Osobowości

Właśnie trwa kolejna odsłona Letniej Szkoły Języka Polskiego i Rozwoju Osobowości, w skrócie nazywana przez nas kolonią.

W tym roku nasza ORaToRowa młodzież w dniach od 9 do 21 lipca przebywa w Ośrodku FamaSta ( http://www.famasta.com.pl) nad Bałtykiem.

Celem szkoły jest poprawa kondycji językowej, komunikacyjnej, społecznej i emocjonalnej oraz rozwój talentów młodzieży z wadą słuchu.

Działania  Letniej Szkoły są realizowane w ramach projektu " Chcę mówić!" i tym samym dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Grass

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia-16.06.2018 r.

Zawiadomienie

 

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że 16.06.2018 roku o godzinie 10:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w siedzibie Stowarzyszenia, we Wrocławiu, przy ul .H. Kołłątaja 32/9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
  2. Wybór Przewodniczącego obrad.
  3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie informacji od Przewodniczącego Zebrania w sprawie zdolności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia do głosowania.
  5. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności za rok 2017.
  6. Głosowanie Uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2017.
  7. Szczegółowe informacje i omówienie programu Turnusu oraz Letniej Szkoły Języka Polskiego i Rozwoju Osobowości dla młodzieży w  2018 roku.
  8. Informacja Zarządu Stowarzyszenia i Rady Nadzorczej o bieżącej działalności:

– planowanie szkoleń dla nauczycieli szkól i przedszkoli w 2018 roku w ramach dotacji PFRON, finansowanie Ośrodka ORaToR

9. Dyskusja, wolne wnioski.

10. Zamknięcie Zebrania.

Jednocześnie informuję, że obecność wszystkich Rodziców dzieci zakwalifikowanych na turnus oraz letnią szkołę  jest szczególnie obowiązkowa.

Grass

Składki członkowskie dla Absolwentów ORaToRa

Szanowni Absolwenci ORaToRa,

osoby, które ukończyły 18 lat (Absolwenci ORaToRa) i nadal korzystają ze wsparcia Stowarzyszenia, bądź z 1% proszone są, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z dnia 27.01.2018 r., o pilną aktualizację członkowstwa w Stowarzyszeniu i uregulowanie składek w wysokości 5 zł (za miesiąc), licząc od dnia 01.02.2018 r. 

W przypadku osób korzystających z 1% prosimy dodatkowo o przesłanie kopii (np. w  formie scanu) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na adres biura Stowarzszenia: biuro@orator.org.pl

Z góry dziękuję,

Prezes Stowarzyszenia ORaToR

Lidia Lempart

Grass

 

 

Nowy projekt dofinansowany przez PFRON

"Chcę mówić!" to nowy projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych (PFRON), który ruszył z dniem 1 kwietnia 2018 r. 

Poprzednie działania w ramach projektu "Akademia Mowy ORaToRa" zakończyliśmy 31 marca 2018 r. 

Nowy projekt rozpisany jest na 3 lata i obejmuje swoimi działaniami 130 dzieci z głęboką wadą słuchu w wieku od urodzenia do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosparwności, które będą rehabilitowane na terenie ośrodka ORaToR.

Celem projektu jest  zwiększenie samodzielności dzieci poprzez rehabilitację słuchu i mowy metodą audytywno-werbalną.

Formy rehabilitacji prowadzne przez Ośrodek zaplanowane w projekcie:

– Indywidualna terapia słuchu i mowy;

– Grupowy trening słuchowy;

– Grupowa terapia pedagogiczna;

– Logorytmika;

– Integracja sensoryczna;

– Choreoterapia; 

– Letnia Szkoła Języka Polskiego.

Z zaplanowanych 130 beneficjentów ostatecznych korzystających z działań projektowych  max 60 % mogą stanowić mieszkańcy Dolnego Śląska, pozostałe miejsca przewdziane są dla mieszkańców województw: wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego i pomorskiego.

 

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

 

Grass

Przekaż swój 1%

Szanowni Państwo,

i znów rozliczamy PITy :-) i jak co roku przypominamy o 1%!

My oczywiście zwracamy się z olbrzymią prośbą o przekazywanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia ORaToR, by móc w dalszym ciągu prowadzić rehabilitację słuchu i mowy dzieci niesłyszących.


Wystarczy wpisać nasz numer KRS: 0000160724                           baner250x250

Jeżeli już zbieracie Państwo na inny cel lub na swoje Dzieci – przekażcie informację o ORaToRze w gronie znajomych lub rodziny. To nic nie kosztuje!
Mały gest wiele może zdziałać :) 

Przypominamy również, że można rozliczyć swojego PITa na naszej stronie za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Wystarczy wejść w zakładkę "Chcę pomóc" -> "1%". Tam znajdziecie Państwo link do rozliczenia deklaracji oraz inne sposoby wspierania ORaToRa. Zachęcamy do rozpowszechniania tej informacji.

Serdecznie dziękujemy!

Grass