Ośrodek

ORaToR (Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu) powstał w 1994 r. Jest prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. Z naszego ośrodka korzysta rocznie od 110 do 140 rodzin dzieci niesłyszących, niedosłyszących lub z dysfunkcją mowy. Prowadzimy terapię dla dzieci z kilku województw, głównie: dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego i śląskiego.

 

Korzystamy z metody AVT

Realizujemy autorski program rehabilitacji i terapii Lidii Lempart – założycielki i mentora ORaToR'a, terapeuty mowy dzieci głuchych i niedosłyszących. Rehabilitację słuchu i mowy prowadzimy metodą AVT (audytywno–werbalną). AVT polega na rozwijaniu umiejętności językowych dziecka poprzez wykorzystanie resztek słuchu wzmocnionych aparatami słuchowymi lub implantami ślimakowymi. Rehabilitacja odbywa się głównie na drodze słuchowej, w sposób najbardziej naturalny, poprzez mówienie i rozmawianie. Elementem kluczowym terapii jest udział rodziców jako współpracujących partnerów terapeuty. Cytując kanadyjskiego terapeutę, profesora W. Estabrooksa: kamieniem węgielnym metody AVT jest partnerstwo z rodzicami. Wypracowanie prawdziwego partnerstwa na linii terapeuta – rodzice jest najważniejszym i zarazem najtrudniejszym elementem naszej pracy.

 

Partnerstwo, wspieranie, cel

Więź dziecka z rodzicami jest jedną z najważniejszych i najmocniejszych relacji międzyludzkich. Terapeuci ORaToR'a wykorzystują tę więź jako podstawę do rozwijania u rodziców technik rodzicielskich. Techniki te w przyszłości pozwolą ich dzieciom na samodzielne funkcjonowanie w świecie: zdobycie wykształcenia zgodnego z ich talentami i zainteresowaniami, podjęcie pracy zawodowej, a dzięki temu osiągnięcie pełnej samodzielności i niezależności.

Po ponad 30 latach pracy, Lidia Lempart już nie mówi o rehabilitacji, tylko o wspieraniu rozwoju. Metodę AVT woli nazywać filozofią lub postawą życiową. Jest ona trudna dla dorosłych, ale skuteczna wobec dzieci z wadą słuchu. Wypracowana przez dziecko, przy współudziale rodzica i terapeuty, postawa życiowa oraz umiejętność porozumiewania się daje mu możliwość integrowania się ze światem ludzi słyszących, a nie izolowania się od niego.

Dzieci z OraToR'a, po przebytej terapii AVT, w większości mówią, chodzą do ogólnodostępnych szkół w miejscu zamieszkania, rozwijają swoje pasje i talenty, a co najważniejsze, usamodzielniają się.

Terapeuci w ORaToR'ze wspierają, prowadzą, czasem wręcz kształtują rodziców dzieci z wadą słuchu poprzez edukację oraz wspólne zajęcia. Te działania mają jeden cel: samodzielność, niezależność ich dzieci w przyszłości.

 

Wsparcie medyczne

Jeśli wada słuchu nie zostanie wykryta dostatecznie wcześnie, to rozwinięcie umiejętności mowy z czasem staje się coraz trudniejsze, jeżeli nie niemożliwie. Bardzo ważna jest więc szybka diagnoza, pomoc medyczna i jak najwcześniejsze rozpoczęcie terapii. Dzięki aparatom słuchowym wysokiej klasy oraz implantom ślimakowym dzieci z wadą słuchu mają coraz większe możliwości do rozwijania umiejętności słuchowego odbioru wypowiedzi otoczenia. Dzięki aparatowi słuchowemu lub implantowi dzieci niesłyszące dostają „klucz” do świata ludzi słyszących. Muszą one jednak ciężko pracować, aby przy pomocy tego narzędzia otworzyć sobie drzwi do słyszenia, mówienia, czytania i pisania.

 

Dlaczego ORaToR?

Dzieci uczą się poprzez obserwację, słuchanie i przede wszystkim przez naśladownictwo. W ORaToR'ze pokazujemy rodzicom jakie zachowania komunikacyjne w kontakcie z dzieckiem są najskuteczniejsze w terapii, jakie postawy, ćwiczenia powadzą do wymiernych efektów.

ORaToR jest jednym z ośrodków w Polsce, w którym rodzic dziecka bierze czynny udział w terapii. W większości przypadków system opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w Polsce jest nieskuteczny. Przez wiele lat rodzicom chętnym i zdolnym do prowadzenia lub uczestniczenia w terapii nie dawano takiej możliwości.

Zapraszamy do obejrzenia naszego ośrodka, w którym działanie z dziećmi i ich rodzicami przynosi wymierne efekty.