Nowy projekt dofinansowany przez PFRON

"Chcę mówić!" to nowy projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych (PFRON), który ruszył z dniem 1 kwietnia 2018 r. 

Poprzednie działania w ramach projektu "Akademia Mowy ORaToRa" zakończyliśmy 31 marca 2018 r. 

Nowy projekt rozpisany jest na 3 lata i obejmuje swoimi działaniami 130 dzieci z głęboką wadą słuchu w wieku od urodzenia do 18 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosparwności, które będą rehabilitowane na terenie ośrodka ORaToR.

Celem projektu jest  zwiększenie samodzielności dzieci poprzez rehabilitację słuchu i mowy metodą audytywno-werbalną.

Formy rehabilitacji prowadzne przez Ośrodek zaplanowane w projekcie:

– Indywidualna terapia słuchu i mowy;

– Grupowy trening słuchowy;

– Grupowa terapia pedagogiczna;

– Logorytmika;

– Integracja sensoryczna;

– Choreoterapia; 

– Letnia Szkoła Języka Polskiego.

Z zaplanowanych 130 beneficjentów ostatecznych korzystających z działań projektowych  max 60 % mogą stanowić mieszkańcy Dolnego Śląska, pozostałe miejsca przewdziane są dla mieszkańców województw: wielkopolskiego, łódzkiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego i pomorskiego.

 

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

 

Grass