Nowości technologiczne na rynku aparatów słuchowych

Zapraszamy 28 listopada (czwartek) w godzinach 16-18.00 na szkolenie wewnętrzne w zakresie nowości technologicznych dla małych dzieci:

najnowsze aparaty słuchowe i systemy FM- ich charakterystyka i zastosowanie.

Prowadzący: Tomasz Skwierczyński,                                                                                                                                          Dyrektor ds. Audiologii i Produktu w firmie Sonova Polska Sp. z o.o

Grass