INFORMACJA DLA RODZICÓW – PILNE !

                    Szkolenia dla nauczycieli w okresie październik-grudzień 2020

Szanowni Rodzice,

jak co roku planujemy na jesień szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli. Staramy się o ich dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Już teraz jednak potrzebowalibyśmy z Państwa strony jasnej informacji, do których szkół powinniśmy wysłać zaproszenia

Bardzo proszę rodziców o podanie do sekretariatu Ośrodka następujących  informacji   (pisemnie w sekretariacie lub mailowo):

– pełna nazwa placówki, adres z kodem pocztowym, imię i nazwiska dyrektora,

– imiona i nazwiska nauczycieli, których chcecie Państwo zaprosić ( maksymalnie  2 osoby !!!).

Ze względu na reżim sanitarno-epidemiologiczny w tym roku planujemy 2 terminy szkoleń dla nauczycieli szkolnych i 2 terminy dla nauczycieli przedszkolnych – niestety z ograniczoną liczbą miejsc.

Planowane terminy:

– dla nauczycieli szkół 17.10.2020 r. (sobota) i 7.11.2020 r. (sobota)

– dla nauczycieli przedszkoli  21.11.2020 r. (sobota) i 12.12.2020 r. (sobota)

O przydziale szkół na konkretny termin decyduje Stowarzyszenie już po dokonaniu wstępnych zgłoszeń przez Państwa.

Pisemne zaproszenia z ustaloną przez nas datą wraz z programem zostaną wysłane pocztą do wskazanych placówek. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie nauczycieli o możliwych terminach szkolenia oraz o tym, że zaproszenie zostanie dostarczone drogą pocztową.

Termin zgłoszeń placówek przez rodziców mija 25.09.2020 r.

Lidia Lempart                                          

Grass