Payroll

ZAANGAŻUJ SWOICH PRACOWNIKÓW

Jednym ze sposobów, w jaki firmy mogą wesprzeć nasze Dzieci są odpisy od wynagrodzeń – payroll. Co miesiąc firma, na prośbę pracownika, potrąca z jego pensji określoną kwotę – taką, jaką pracownik zadeklaruje, czyli już od kilku złotych.

Odpisy od pensji mogą być dokonane tylko na podstawie pisemnej deklaracji, w której pracownik wyraża zgodę na przekazywanie konkretnej kwoty na wybrany cel. Pracownik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie, a także zmienić wysokość wsparcia. Jeśli odpisy od pensji przekazywane są w formie darowizny, pracownik może skorzystać z odpisu podatkowego.

Jeśli firma sobie życzy, możemy przyjechać na spotkanie z pracownikami. Zapraszamy do współpracy!

 

Kontakt:

Email: biuro@orator.org.pl

Tel: +48 533 388 829