Kwesty Okolicznościowe

Przychodzi taki wyjątkowy dzień, w czasie którego możecie Państwo podzielić się swoim szczęściem z potrzebującymi – ślub, urodziny i inne rocznice. Coraz więcej osób rezygnuje z kwiatów lub prezentów od gości na rzecz kwesty na cel charytatywny. Zachęcamy do zaproszenia na ślub, urodziny, itd. wolontariuszy Stowarzyszenia ORaToR, którzy pomogą przeprowadzić kwestę.

To Państwo decydujecie, na który z realizowanych przez nas programów przeznaczone będą zebrane pieniądze:

„Pogram terapia słuchu i mowy”– to serce działalności Stowarzyszenia, realizowany głównie poprzez kompleksowe zajęcia indywidualne i grupowe w Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wadą Słuchu we Wrocławiu. Każde dziecko powinno rozumieć swój język (do tego potrzebna terapia), a nie tylko go słyszeć (do tego wystarczy aparat słuchowy). Każdy rodzic powinien umieć prowadzić terapię w domu, ponieważ cztery spotkania w miesiącu z terapeutą nie są wystarczające dla efektywnej terapii. Więcej o programie TUTAJ.

„Program Szkoleniowy” – realizujemy przez warsztaty, konferencje, szkolenia i inne formy edukacyjne, podnoszące wiedzę, umiejętności i świadomość bliskiego otoczenia dzieci (rodzie i opiekunowie) oraz dalszego otoczenia (nauczyciele przedszkoli i szkół masowych, terapeuci słuchu i mowy, audiolodzy, lekarze pediatrzy, lekarze i pielęgniarki z oddziałów porodowych, noworodkowych i dziecięcych). Więcej o programie TUTAJ.

„Program dobrych praktyk i lobbingu” – dzielimy się doświadczeniem z innymi organizacjami w kraju i za granicą (Ukraina, Białoruś) oraz przekonujemy decydentów życia politycznego i społecznego (we wszystkich krajach, w których działamy) do nowych lub lepszych rozwiązań dla dzieci z wadą słuchu w zakresie edukacji, rehabilitacji, czy rozwoju zawodowego. Budujemy także partnerstwa międzynarodowe, tj. transferujemy przez Polskę na Ukrainę i Białoruś wiedzę specjalistów z Niemiec. Więcej o programie TUTAJ.

 

Kontakt:

Email: biuro@orator.org.pl

Tel: +48 533 388 829