Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli szkół i przedszkoli

Drodzy Rodzice,

dnia 27.10.2018 r. (sobota) w Stowarzyszeniu ORaToR odbędzie się szkolenie dla nauczycieli ze szkół, do których uczęszczają dzieci rehabilitowane w ORaToRze. Tytuł szkolenia: „Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej”, 

zaś dnia 17.11.2018 r. (sobota) będzie miało miejsce szkolenie dla nauczycieli przedszkoli, do których uczęszczają nasze dzieci. Tytuł szkolenia: „Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym”.

Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycieli (maksymalnie 3 osoby z placówki) w sekretariacie Stowarzyszenia w formie PISEMNEJ (mailowo: biuro@orator.org.pl  ). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dyrektora szkoły/przedszkola , imiona i nazwiska zapraszanych nauczycieli, pełny adres i numer telefonu szkoły/przedszkola oraz imię i nazwisko dziecka, które do niej uczęszcza.

Warsztaty szkoleniowe są częścią projektu „Więcej wiemy – lepiej pomagamy II” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), udział w nich jest bezpłatny.

Proszę potraktować sprawę jako bardzo pilną, ponieważ planujemy wysyłanie zaproszeń do wskazanych szkół/przedszkoli drogą pocztową.

Zgłoszenia nauczycieli szkolnych przyjmujemy do dnia 1.10.2018 r.

Zgłoszenia nauczycieli przedszkolnych do dnia 19.10.2018 r.

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Grass

Portal SOW

W imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pragniemy poinformować, że wystartował portal SOW, który posłuży osobom niepełnosprawnym do zdobywania wiedzy w zakresie m.in. pozyskiwania środków z PFRON.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: Portal SOW PFRON

SOW_2SOW_1SOW

Grass

Warsztaty dla rodziców małych dzieci początkujących w terapii.

Szanowni Państwo,

Informuję, że dnia 12.09.2018 r. (środa) o 14:00 rozpoczną się warsztaty szkoleniowe dla rodziców małych dzieci. Udział w warsztatach jest nieodłączną częścią programu terapii dziecka i rodziny.  Bardzo proszę oboje rodziców o udział w warsztatach.

W sytuacji, kiedy opiekę nad dzieckiem sprawują osoby trzecie (babcia, opiekunka), mogą one również uczestniczyć w warsztatach!

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Warsztaty szkoleniowe  zostały dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach projektu " Więcej wiemy – lepiej pomagamy II"

Prosimy o pilne telefoniczne lub mailowe potwierdzenie udziału  w sekretariacie od dnia 3 września

Tel. 71 372 49 70   lub tel. kom. 533 388 829

mail: biuro@orator.org.pl

Lidia Lempart

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Pierwsze zajęcia grupowe po przerwie wakacyjnej!!!!

Szanowni Państwo,

po przewie wakacyjnej ruszamy w pierwszym tygodniu września z zajęciami grupowymi:

– Grupowym treningiem słuchowym w dniu 4 września (wtorek) o godz. 9.30 i 11.00

– Grupowym treningiem słuchowym w dniu 6 września (czwartek) na godz. 12.30

Pierwsze zajęcia w ramach Grupowej terapii pedagogicznej zaczynają się 10 września (poniedziałek) na 15.30

Pełny wrześnowy harmonogram zajęć grupowych wywieszony zostanie na naszej stronie w dniu 3 września.

POzdrawiamy

Zespół ORaToRa

Grass

Wywiad udzielony przez prezes Lidię Lempart Magazynowi Wrocławskiej Wyborczej

1 str2 str3 str

Grass