Szkolenie dla nauczycieli szkół

WARSZTATY SZKOLENIOWE  DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ OGÓLNODOSTĘPNYCH „UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ”

Drodzy Rodzice,

Dnia 20.11.21 r. (sobota) w Stowarzyszeniu ORaToR odbędą się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli SZKÓŁ, do których uczęszczają nasze dzieci. 

Szkolenie „Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej” rozpocznie się o godzinie 10.00 i będzie trwało do godz. 15:00.

Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycieli ( z powodu pandemii 1 osobę z placówki) w sekretariacie Stowarzyszenia w formie PISEMNEJ (mailowo: biuro@orator.org.pl lub osobiście). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dyrektora szkoły, imię i nazwisko zapraszanego nauczyciela, pełny adres z kodem pocztowym i numer telefonu szkoły oraz imię i nazwisko dziecka, które do niej uczęszcza. W szkoleniu może brać udział maksymalnie 15 nauczycieli. 

W sytuacji narastającej liczby osób odwołujących swój udział w szkoleniu, warsztaty zostaną odwołane. Zapewniamy przestrzeganie wszystkich procedur związanych z pandemią Covid- 19 ( mierzenie temperatury, zachowanie dystansu na sali, dezynfekcja i obowiązkowe używanie masek ).

W szkoleniu mogą brać udział wyłącznie osoby zaszczepione lub posiadające negatywny wynik testu antygenowego!

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20.10.2021 r.

Zapraszamy!

Dyrektor Ośrodka ORaToR

Lidia Lempart

Grass

Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli

WARSZTATY SZKOLENIOWE  DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI „DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU W PRZEDSZKOLU OGÓLNODOSTĘPNYM”

Drodzy Rodzice,

Dnia 09.10.21 (sobota) w Stowarzyszeniu ORaToR odbędą się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli  przedszkoli, do których uczęszczają nasze dzieci.

Szkolenie "Dziecko z wadą słuchu w przedszkolu ogólnodostępnym” rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie trwało do godz.15:00.

Prosimy rodziców o zgłaszanie nauczycieli (z powodu pandemii TYLKO 1 osoba z placówki) w sekretariacie Stowarzyszenia w formie PISEMNEJ (mailowo: biuro@orator.org.pl lub osobiście). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dyrektora przedszkola, imię i nazwisko zapraszanego nauczyciela, pełny adres z kodem pocztowym i numer telefonu przedszkola oraz imię i nazwisko dziecka, które do niego uczęszcza.

W szkoleniu może brać udział maksymalnie 15 nauczycieli.  W sytuacji narastającej liczby osób odwołujących swój udział w szkoleniu, warsztaty zostaną odwołane. Zapewniamy przestrzeganie wszystkich procedur związanych z pandemią Covid- 19 (mierzenie temperatury, zachowanie dystansu na sali, dezynfekcja i obowiązkowe używanie masek ).

Proszę potraktować sprawę jako bardzo pilną.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21.09.2021 r.

Zapraszamy!

Lidia  Lempart

Grass

Przerwa urlopowa

Szanowni Państwo,

przypominamy, że przez cały sierpień trwa przerwa urlopowa w ORaToRze.

Jesteśmy ponownie w biurze od 01.09.2021 r. (Czwartek)

Zespół ORaToRa

Grass

Piątek 04.06.2021

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 04.06.2021 r. (piątek) biuro ORaToRa będzie zamknięte.

Grass

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ORaToR

    ZAWIADOMIENIE

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ORaToR odbędzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Celem Zebrania jest omówienie zasad i programu pracy w Osieku 2021 oraz głosowanie  nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2020 rok.

Działając na podstawie art.16.ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR” i zgodnie z decyzją  Zarządu Stowarzyszenia zawiadamiam,                          że 19.06.2021 r. o godzinie 10.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w pierwszym terminie w siedzibie Stowarzyszenia we Wrocławiu, przy ul. H. Kołłątaja 32/9. W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków ustala się termin drugi na 19.06.2021 r. godz. 10.15

 

Porządek obrad:

1. Powitanie członków Stowarzyszenia ORaToR;

2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza( głosowanie jawne);

3. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego Zebrania ( głosowanie jawne). Przyjęcie informacji od przewodniczącego obrad w sprawie zdolności   Walnego Zebrania do głosowania;

4. Wybór komisji skrutacyjnej ( głosowanie jawne);

5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2020 rok;

6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania ( głosowanie jawne);

7. Szczegółowe omówienie zasad, programu i regulaminu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku  "Dobry  Brat" w Osieku. Dyskusja;

8. Wolne wnioski. Dyskusja;

9. Zamknięcie Zebrania.

                                                                                     W imieniu Zarządu

                                                                    Lidia Lempart  – Prezes Zarządu        

Grass