Preambuła

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków  naszego Stowarzyszenia  metodą on- line, na platformie Zoom. Celem tego spotkania jest przeprowadzenia głosowania nad sprawozdaniem za 2019 rok.

Bardzo proszę o poważne potraktowanie tej sprawy. Z powodu reżimu sanitarnego zrezygnowaliśmy z Walnego Zebrania w siedzibie Stowarzyszenia.

Brak zatwierdzenia sprawozdania do 30.09.2020 może skutkować odebraniem statusu OPP.

Wrocław,   15.09.2020                                                       Lidia Lempart

Zawiadomienie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zawiadomienie

 

Z powodu pandemii Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ORaToR odbędzie się on-line, na platformie Zoom. Celem Zebrania jest głosowanie  nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 rok.

 

Działając na podstawie art.17 .ust.2 Statutu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu „ORaToR”, zgodnie z decyzją  Zarządu Stowarzyszenia zawiadamiam, że 24.09.2020 r. o godzinie 18:00  odbędzie się na platformie Zoom Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków, ustala się termin drugi na 24.09.2020 r. godz. 18.30. Link do spotkania zostanie przesłany drogą mailową lub SMS, przed Walnym Zebraniem.

 

Porządek obrad:

1. Powitanie członków Stowarzyszenia ORaToR

2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza( głosowanie jawne)

3. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego zebrania ( głosowanie   jawne). Przyjęcie informacji od przewodniczącego obrad w sprawie zdolności Walnego Zebrania do głosowania

4. Wybór komisji skrutacyjnej  ( głosowanie jawne)

 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 rok.

6.  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania (jawne).

7. Dyskusja i wolne wnioski członków Stowarzyszenia .

8.  Zamknięcie  zebrania.

 

                                                                                     Za Zarząd

                                                                       Lidia Lempart  – prezes Zarządu         

Grass

INFORMACJA DLA RODZICÓW – PILNE !

                    Szkolenia dla nauczycieli w okresie październik-grudzień 2020

Szanowni Rodzice,

jak co roku planujemy na jesień szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli. Staramy się o ich dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Już teraz jednak potrzebowalibyśmy z Państwa strony jasnej informacji, do których szkół powinniśmy wysłać zaproszenia

Bardzo proszę rodziców o podanie do sekretariatu Ośrodka następujących  informacji   (pisemnie w sekretariacie lub mailowo):

– pełna nazwa placówki, adres z kodem pocztowym, imię i nazwiska dyrektora,

– imiona i nazwiska nauczycieli, których chcecie Państwo zaprosić ( maksymalnie  2 osoby !!!).

Ze względu na reżim sanitarno-epidemiologiczny w tym roku planujemy 2 terminy szkoleń dla nauczycieli szkolnych i 2 terminy dla nauczycieli przedszkolnych – niestety z ograniczoną liczbą miejsc.

Planowane terminy:

– dla nauczycieli szkół 17.10.2020 r. (sobota) i 7.11.2020 r. (sobota)

– dla nauczycieli przedszkoli  21.11.2020 r. (sobota) i 12.12.2020 r. (sobota)

O przydziale szkół na konkretny termin decyduje Stowarzyszenie już po dokonaniu wstępnych zgłoszeń przez Państwa.

Pisemne zaproszenia z ustaloną przez nas datą wraz z programem zostaną wysłane pocztą do wskazanych placówek. Prosimy o wcześniejsze poinformowanie nauczycieli o możliwych terminach szkolenia oraz o tym, że zaproszenie zostanie dostarczone drogą pocztową.

Termin zgłoszeń placówek przez rodziców mija 25.09.2020 r.

Lidia Lempart                                          

Grass

Trening grupowy wraca od lipca

Szanowni Rodzice!

Od 1 lipca zapraszam na zajęcia grupowego treningu słuchowego, zgodnie z  dotychczasowym harmonogramem. Ze względu na konieczność zachowania zasady utrzymywania dystansu społecznego, w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 4 dzieci z rodzicami ( jedno dziecko z jednym opiekunem). Nadal obowiązują maski lub przyłbice dla dorosłych. Bardzo proszę o zapisywanie się na zajęcia, w wybranym dniu ( wtorek lub czwartek), telefonicznie- w sekretariacie.

Z   pozdrowieniami,

Lidia Lempart, Beata Wielebińska, Andrzej Hajduk

Grass

spotkanie 30 maja-ODWOŁANE

Szanowni Państwo, 

nasze spotkanie planowane wstępnie na 30 maja (sobota) godz. 10.00  w siedzibie ORaToRa jest oczywiście nieaktualne.

O nowym terminie powiadmomimy poprzez stronę internetową.

Pozdrawiam

Lidia Lempart

Grass