Szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli ogólnodostępnych

                          INFORMACJA DLA RODZICÓW – PILNE !

                    Szkolenia dla nauczycieli w roku szkolnym 2017/ 2018

  odbędą się:

– dla szkół 21.10.2017 r.

– dla przedszkoli 04.11.2017 r.

Na dofinansowanie tej formy wsparcia Stowarzyszenie ORaToR również złożyło wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

Bardzo proszę rodziców o podanie do sekretariatu Ośrodka informacji (pisemnie lub mailowo):

– pełna nazwa placówki, adres z kodem pocztowym, imię i nazwiska dyrektora,

  oraz imiona i nazwiska nauczycieli, których chcecie Państwo zaprosić.

 

Pisemne zaproszenia wraz z programem zostaną wysłane pocztą do wskazanych placówek.

Termin zgłoszeń mija 26.09.2017.

Lidia Lempart

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

 

Warsztaty dla rodziców małych dzieci (od 0 do 3 lat)

Szanowni Państwo,

Informuję, że dnia 27.09.2017 r. (środa) w godz. od 13:00 do 17:30 odbędą się warsztaty szkoleniowe dla rodziców małych dzieci. Udział w warsztatach jest nieodłączną częścią programu terapii dziecka i rodziny.  Bardzo proszę oboje rodziców o udział w spotkaniu.

W sytuacji, kiedy opiekę nad dzieckiem sprawują osoby trzecie (babcia, opiekunka), mogą one również uczestniczyć w warsztatach!

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Stowarzyszenie ORaToR zawnioskowało o dofinansowanie na ten cel do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału  w sekretariacie.

Tel. 71 372 49 70   lub tel. kom. 533 388 829

Lidia Lempart

 

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

 

Sierpień w ORaToRze

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu sierpniu sekretariat ORaToRa jest zamknięty.

Srebrne Wesele ORaToRa

Szanowni Państwo, Drodzy Uczestnicy Srebrnego Wesela,

mamy ogromną prośbę o przesłanie zdjęć dokumentujących Srebrne Wesele na Zamku Czocha w dniu 23.06.2017 r.

Chcielibyśmy, by pozostał po tym wydarzeniu ślad w naszym Stowarzyszniu, w zwązku z tym prosimy o przesłanie zdjęć na adres  mailowy: biuro@orator.org.pl

Z góry wielkie dzięki!

Grass

 

 

Uroczyste Seminarium „Od samopomocy rodzicielskiej do organizacji obywatelskiej”

Już za nami bardzo uroczyste obchody 25- lecia ORaToRa w swojej pierwszej odsłonie czyli Seminarium " Od samopomocy rodzicielskiej do organizacji obywatelskiej", które miało miejsce 2 czerwca 2017 w Sali Sesyjnej Rady Miasta Wrocławia.

Tego dnia z okazji Jubileuszu 25- lecia ORaToRa zebrało się liczne grono członków Stowarzyszenia, podopiecznych, pracowników i współpracowników Stowarzyszenia, jego przyjaciół oraz czcigodnych gości reprezentujących Urząd Miasta Wrocławia, Prezydenta Wrocławia, Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich, PFRON oraz wrocławskie NGO-sy.

Wybrane punkty programu Seminarium ukazywały 25-letnią drogę Stowarzyszenia w działaniach na rzecz dzieci z wadą słuchu oddając głos ich rodzicom i im samym. Nasz Jubileusz wykorzystaliśmy również, by podziękować osobie profesora Kazimierza Niemczyka – kierującego Kliniką Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie za pełną wsparcia współpracę, honorując go Nagrodą 25-lecia Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu ORaToR.

25-lecie Stowarzyszenia było również okazją do złożenia podziękowań przez Zarząd Stowarzyszenia wszystkim współpracownikom i przyjaciołom ORaToRa zaangażowanym w jego działania.

Wyjątkowym wydarzeniem podczas uroczystego Seminarium było odznaczenie pani Lidii Lempart przez Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka –  Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (Obrońcy Godności Dzieci).

Wszystkim obecnym podczas Uroczystości bardzo gorąco dziękujemy za udział, tym którzy tego dnia nie mogli być z nami poprzez poniższe zdjęcia chcielibyśmy choć w niewielkim stopniu przybliżyć, co się działo :-) podczas Seminarium "Od samopomocy rodzicielskiej do organizacji obywatelskiej".

Wyderzenie zostało objęte Honorowym Patronatem przez Prezydenta Miasta Wrocławia – Rafała Dutkiewicza, zaś poprowadził je i wspierał przy organizacji Bartłomiej Skrzyński – Rzecznik Miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosparwnych.

DZIĘKUJEMY!

Goście Jubileuszu 25-lecia H. Walczak- podopieczna ORaToRa I. Musiała-podopieczna ORaToRa M. Michalak i L. Lamart Uczestnicy Jubileuszu Wreczenie Odznaczenia dla L. lempart Współpracownicy i Przyjaciele ORaToRa

Grass